Polska dla Polaków!

imigDramatyczne zdjęcia, pokazujące jak policja krajów Zachodu ( szczególnie śródziemnomorskich ) wpycha wręcz nogami, ludzi do autokarów mających odesłać ich za granicę, zza której przybyli nielegalnie do kraju. Ludzie wpychani są czarni, a filmy ukazujące, dramatyczne. Muszę powiedzieć, iż dramat jest tu znacznie szerszy, głębszy, obejmujący wiele poziomów, zaś telawizja, inne media, jak zwykle pokazują rzeczywistość w sposób prostacki, prymitywny.

Jest ‚problem imigrantów’, których już naprawdę nikt nie chce, ale jest także problem zakłamania, panującego jako przyjęta norma. A to zakłamanie nazywa się polityczna poprawność.

Lata całe, panujący de facto na Zachodzie marksizm, wmawiał ludziom jakąś równość, a własnym społeczeństwom tolerancję. Po pierwsze, odniosło to efekt odwrotny, co jest zgodne z ludzką naturą – człowiek sam chce ustalać własne zdanie i decydować. Tak na marginesie, skończyła się mrzonka o demokracji, ale mało kto jeszcze to dostrzega.

Po drugie – chyba ważniejsze, gdyż naturalne – sprawa jest taka, że my jako ludzie, po prostu nie jesteśmy sobie równi. Jesteśmy różni.

Jeśli ‚mądre głowy’ w telawizji chcą, niechaj się oburzają, ja natomiast powiem to wprost: Mieszkańcy Afryki w swej większości, mocno ustępują możliwościami twórczymi/intelektualnymi, mieszkańcom ( rdzennym ) Europy. To jest Prawda brutalna, ale Prawda chyba zawsze taka jest, dlatego ludzie Jej za bardzo nie lubią. Prawda nie głaszcze nas po głowach – Ona wymaga.

Czarni mieszkańcy Afryki są takimi samymi ludźmi jak my i zasługują na taki sam szacunek…którego oznaką jest także sprawiedliwe traktowanie. W przypadku Afryki mamy do czynienia z fikcją pogardy, gdyż na kanwie powstania tzw. ruchów wolnościowych, komuś się kiedyś wymsknęło, że ‚państwa’ afrykańskie muszą ‚odzyskać’ niepodległość.

Prawda ( brutalna ) jest taka, że w Afryce, historycznie nigdy żadnych państw nie było, były i są plemiona. Pojęcie państwa przyszło z Europy…ale niestety nie działa w Afryce, o czym również niestety, nikt się od lat nie zająknął. Polityczna poprawność każe ludziom siedzieć cicho, choć każdy myślący człowiek swoje wie, tylko boi się mówić. Taką mamy ‚wolność’ w Unii Eufaszystowskiej!

Czarna Afryka nigdy nie osiągnie tendencji rozwojowej, z takiego powodu, iż tamtejsi mieszkańcy po prostu nie są zdolni do tworzenia systemów. Są za to zdolni i to bardzo, np. w sporcie, muzyce, które to talenty są przecież wartościowe i potrzebne w życiu ludzkim. Państwa natomiast w czarnej Afryce nie będzie…Chyba że…

Wypowiem teraz kolejną brutalną jak zawsze, Prawdę…

Puszczając wodzę politycznej wyobraźni, zakładam inny rozwój wypadków.

Po Drugiej Wojnie nie zaczyna się plenić imperialny defetyzm, nie powstaje też podsycony przez Sowiety, tzw. pacyfizm. W efekcie takiej sytuacji…Chociaż nieee…Znowu Sowiety mieszają. Chyba ciężko byłoby nie dopuścić do upadku imperium brytyjskiego, oraz innych dominiów kolonialnych, bo przecież takie myślenie znowu prowadzi do kardynalnego wniosku, że za głód, pogardę, zakłamanie, śmierć, choroby, degenerację i same nieszczęścia w Afryce, odpowiedzialne są Sowiety!

Ta nienawiść i śmierć, szerzona przez Sowiecki Związek, musiała rozsadzić świat połowy XX wieku.

Gdyby jednak udało się zachować kolonialne imperia, a z czasem na drodze rozwoju wszechstronnego, umniejszyć w afrykańskich plemionach tę ślepą destrukcję i także nienawiść; wówczas pod naprawdę troskliwym, dbającym i lojalnym okiem BIAŁYCH WŁADZ tychże państw, powstać mogłaby w Afryce idea zróżnicowanego rozwoju. Wolna od pogardy, rasizmu, rozumiejąca i prawdziwie światła. Zrozumienie potrzeb i dróg, oraz celów, prowadziłoby do akceptacji przez czarne społeczności, tej zwierzchniej, acz dbałej władzy białych. Odpowiednia edukacja i wychowanie, być może byłyby w stanie dać tym ludziom zrozumienie znaczenia takiego współdziałania.

Uważam, że w czarnej Afryce zawsze panować będą śmierć i zgryzota, jeśli nie nadejdą tam jakoś sformułowane rządy białych.

Podoba Wam się teoria…?

Wow! Czy ktoś mówi że jestem obrzydliwym faszystą…!? Który śmie tak pisać!

Powiem Wam tyle, że gdyby zamiast dekonstrukcji zachodnich kolonii, w Afryce powstała konstrukcja na wzór europejski ( koniecznie pod kuratelą – prawdziwą! – białych! ), to dziś nie mielibyśmy żadnych, ale to żadnych problemów z imigrantami. Imigranci zaś, wcale nie chcieliby ze swych krajów uciekać. Każdy przecież normalny człowiek kocha ziemię ojczystą, a zapewniam Was ( rozmawiałem z wieloma Afrykanami ), że czarnoskórzy kochają swe ziemie i chcieliby tam wrócić…tyle że do życia – nie do śmierci, cierpienia, głodu, wojny!

Które im wyrychtowały zachodnie metropolie, pozostawiając samymi i dodatkowo w głębokiej pogardzie.

Teraz ta pogarda jeszcze bardziej narasta i przecież jasnym jest, że fala imigrantów z Afryki zostanie w końcu powstrzymana siłą. Polityczna poprawność zaś padnie jako ideologia, zostanie odkłamana.

Zły, złowieszczy twór, zwany Unią Europejską, ma cele inne od oficjalnie deklarowanych, przy czym wielu przedstawicieli tejże Unii…nie ma jaj!

Nie mają też żadnych zasad, oprócz zasady profitu. Zarobić jak najwięcej i z nikim się nie podzielić. Tak robili podczas okresu kolonializmu, nie rozumiejąc że czarni to tacy sami ludzie jak oni! Angielski lord nie rozumiał i nie szanował innych ludzi. Taka jest Wyspa – to smutne.

Tak samo oni i z nami postępowali, a przykładów zdrady, prymitywizmu politycznego, żądzy złota, chyba nie muszę Wam tu wyliczać. I nie tylko o Anglików chodzi, bo przecież ładne już parę lat temu, taki jeden spedalony Francuz, powiedział, że ‚Polska powinna siedzieć cicho’…

No to teraz siedźmy cicho, patrzmy jak we Francji, Anglii, Niemczech, Włoszech, etc, kolorowi imigranci rozmontowują im narody od środka. Siedźmy cicho – bo kto wyrzekł się swej tożsamości, jest nikim. Tak i w stronę nicości, podążają sobie pyszne i durne społeczeństwa Zachodu. I jest to kara za winy przeszłości.

My zaś, tych win na siebie nie bierzmy. Nie jesteśmy też ‚narodem sprawców’, jak mówił taki jeden.

Nie przyjmujmy żadnych czarnych imigrantów z Afryki! Nie, znaczy nie!

Tu jest i ma być Polska, a Polska jest naprawdę dla Polaków! Przypominam stare, tak wykpione hasło: Polska dla Polaków!

Pomagajmy!

Przede wszystkim Polakom ze Wschodu! Przyjmujmy ich do kraju i do serca! Bez zwłoki przyznajmy obywatelstwa! Ratujmy naszych braci i siostry, bo problem zdrady Zachodu, właśnie skazał tych ludzi na sowiecką niewolę zła!

Zachód zaś, niechaj swój problem głupoty, bluźnierstwa Bogu i pogardy dla innych ludzi, teraz rozwiązuje sam…Choć bacząc na ich możliwości duchowe, śmiem powątpiewać w światłe tych problemów rozwiązanie.

Czy rozumiecie, co mogłoby być w Afryce, gdyby zachodnie pyszałki okazały trochę więcej współczucia i dalekowzroczności…?

Czy nadal komuś z Was nie będzie przeszkadzać właśnie mijany na ulicy typ w koszulce z ‚Che’ Guevarą, czy sierpem i młotem…? W sytuacji, gdy to właśnie diabelska komuna/Sowiety, doprowadziła nie tylko Afrykę, ale i cały świat, do tak wielkiego upadku i natężenia nienawiści…Przejdziesz obok? Obok wszystkich problemów, pragnąc tylko doraźnego spokoju własnego…Tak jak to robi Zachód…?

Nie bierzmy przykładu!

Polska jest nasza i dla nas, Polaków! Nie odbierze nam Wolności Unia Eufaszystowska…ani nie doda win!

Goły

Reklamy

3 comments on “Polska dla Polaków!

  1. Dziękuję za prawdziwy wpis. Pracy spotykam się od kilku lat z nestorami cierpiącymi na Alzheimera. Twoje teksty ogromnie mi pomogły.

Możliwość komentowania jest wyłączona.