Próżno kłamią i próżno kamień wtoczyli…Gdyż ZMARTWYCHWSTAŁ SAMOWŁADNIE!!! Tak dokładnie jak Powiedział!!! Alleluja!!!

Próżno kamień wagi wielkiej na Grób wtoczyli!

Próżno kłamią i krzyczą do dziś! Zmartwychwstał! I

Ty możesz i ja! Trzeba tylko pójść za Nim i tylko za

Nim!

Chrystus Zmartwychwstał!!! Żyje Wiecznie i Jest Panem Wszystkiego!!!

Kto to wie, nie może się smucić!!!

Kto to wie…?

Nie dziś i nie czas teraz zadawać pytania o nawrócenie świata. Każdy ma swoją próbę – i po to jest ten świat.

Chrystus nas Odkupił, więc możesz być Zbawiony; ja mogę. Od nas zależy…Od nas zależy!

Bóg Dał nam wolną wolę. Ponieważ nas kocha i szanuje. Jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem. On nam Mówi Prawdę; świat zaś chce nas okłamać. Kłamstwo i zło jest krzykliwe…

Zwycięstwo będzie udziałem tych, którzy wierzą; wiara zaś jest również wypełnianiem Słowa, podejmowaniem wyzwań. Łatwe jest nic niewarte. To co prawdziwe – jest trudne.

Wygląda na to, że niewielu chce się chcieć, starać, ale nie o to chodzi w Twoim/ moim przypadku; chodzi o to, byś Ty/ja podjął walkę. No i tyle! Twoje Zbawienie jest Twoją sprawą, z tym że na wszystko mamy czas do końca naszych dni tutaj, na tym świecie; później otrzymamy ocenę.

Prostych pouczeń dla samego siebie i dla wszystkich innych – już wystarczy. Kto chce ten walkę podejmie. Ty się nie oglądaj na innych, gdyż być może ci wszyscy „inni” pójdą w złą stronę; nie ma co brać przykładu z innych. Wiecie z kogo mamy brać przykład…!

Z Kogo? No właśnie – z Niego. On Zmartwychwstał! Jako Pierwszy! I zawyło piekło! I wszystkie złe moce!…Wyją do dziś, gdyż wiedzą że przegrali!

I będą zwodzić, by jak najwięcej ludzi sprowadzić na manowce, złą drogę, zatracenie; tak by razem z przeklętymi duchami, jak najwięcej ludzi poszło w wieczny ogień!

…No bo jest fajnie tutaj, mówią się usprawiedliwiając; a bo można, „bo wszyscy”. Każdy prawie temu ulega, ja także czasem…Życie jest po to, by wciąż się podnosić i na nowo podejmować walkę!

Gdyż łatwo jest leżeć, to nie kosztuje nic, żadnego wysiłku…

Ale weź się podnieś! Tu już musisz po pierwsze chcieć, po drugie postarać się. Pion jest lepszy od poziomu, bo z góry widać stan rzeczy; widać Stan Rzeczy, a więc Prawdę.

Ta Prawda została Ukazana na Krzyżu, zaś trzeciego dnia Pokonała Śmierć, nam dając taką samą obietnicę! Wybór…

Będą nam przeszkadzać; odwracać uwagę, zakrzykiwać, zniechęcać, zastraszać, kpić i wyśmiewać. Ponieważ chcą byś upadł na zawsze i mówią że „tak robią wszyscy”!

Ale to nieprawda! Patrz na Prawdę! – Chrystus Zmartwychwstał!!! Pójdź za Nim jeśli chcesz żyć!!!

Wszystko inne od złego pochodzi!

Skoro „wszyscy” tak chcą – niech idą w ogień!

Ja nie chcę, czego i Wam Życzę!

Rafał Gołuch „Goły”

P.S.

„Wiarą dopełnić trzeba zmysły i rozum swój…”!

Nie pychą, nie krzykiem i nie użyciem! Wiarą!