Warszawa walczy!!! Polska trwa!!!

PWPWTyle słów już powiedziano, a mi w gardle więzną i tak. Bo co tu i jak mówić, gdy się stoi w obliczu prawdziwej Miłości i poświęcenia takiego, jakiego świat nie widział…?! Ja się czuję mały przy tej dumie, którą czuję – że jestem Polakiem.

Czym zasłużyłem…?

Wiecie że piszę emocjami, zawsze, pozwólcie mi więc…

Bo tu gdzie jestem są ludzie niepodobni wnętrzem do tych co ze “stenami” w dłoniach poszli do walki w sierpniu 1944…Taki dysonans, no ale zostawmy.

Gdyby nie było Powstania, nie byłoby nas, a gdyby nie było Chrztu nie byłoby Polski, to takie proste,

że Bóg nam Dał taką łaskę i misję…Teraz to widać jak na dłoni!

Bo gdy dziś Warszawa śpiewa o Prawdzie, Miłości i Poświęceniu, tuż za naszą zachodnią granicą bezsilny wróg z nienawiści zżera kły. Niemiec jest jaki był, inny nie będzie…

Czy im współczuję? Nie! Jestem tylko człowiekiem, więc niechaj ten podły narodek sam męczy się ze swym przekleństwem…

My, Polacy – tak jak zawsze – raczej sami przeciwko całemu złu, ale dziś z dużo większą siłą i pełnią świadomości. Widać że Bóg Czuwa i że nasza walka przez te wszystkie stulecia miała swój sens najgłębszy, także ( przede wszystkim! ) metafizyczny.

Palce biegną same po klawiaturze, tak jak teraz melodia Powstańcza płynie z Warszawy! To jest prawdziwe natchnienie i prawdziwe Piękno – bo jaki sens ma sztuka, gdy nie dotyka do serca rejonów najgłębszych…?

Nie mamy “gender”, “tolerancji”, “świeckiego państwa”, “postępu”, oraz “herzlich wilkommen”; nie mamy stolicy w Brukseli, czy Strasburgu…

Mamy w Warszawie!!!

Mamy Boga, Honor i Ojczyznę, a więc wartości które dają życie, niszczą śmierć, kłamstwo, pogardę, pychę nienawiść…

Mamy Królową Polski, oraz z naszych serc i woli wykutą, zbroję naszej historii, która jest też naszą teraźniejszością…

Bo wiem “że pójdziemy bić się znowu gdy uderzy grom!”,

ale wiem też, że walka i tak dzieje się w sercu!

Serce Powstania jest Sercem Polski – oba oddane Sercu Pana Jezusa!!!

Co więcej nam potrzeba…?

Śpiewaj Warszawo!!! Śpiewaj Hymn dla Bohaterów, bo dzięki Nim niesiemy nasze dziedzictwo z taką dumą, jakiej nie ma żaden inny naród! Z siłą taką, której nie przemoże nic!!!

Ja to wiem! Radość w zadumie…Wzruszenie…!

I tylko żal że na obczyźnie, ale już niedługo…

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!!!

 

Goły

Reklamy