Ku Chwale…

Z Okazji Nowego Roku Życzę nam tego, byśmy sobie wreszcie we własnym domu po swojemu ułożyli życie, czemu przysłuży się nasza, jasno afirmowana tradycja, nasze wartości, religia i wychowanie! Tego nam Życzę, byśmy u siebie żyli – jak uczciwi ludzie – spokojnie i bezpiecznie, głównie przejmując się „porządkiem miłości”…Tak nam będzie dobrze! 🙂

Takoż Życzę, by uczciwi ludzie żyjący przyzwoicie, normalnie wychowywali swoje dzieci, gromadząc dobrobyt – nie tylko w sensie materialnym – gdyż polskość to nie jest kult papierowego pieniądza…

Życzę, by to, cośmy nazwali ( i jest de facto ) Dobrem, było nagrodzone i stale nagradzane,

To zaś co złem i występkiem nazwiemy – by było karane, rugowane i wstydliwie chowało się w marginesie.

Byśmy – oddzieliwszy cnotę od zepsucia, pierwsze wielbili, drugie tępili!

Niewinni mają w Polsce prawo do szczęścia i beztroski – bo Polska to kraj wolny naprawdę,

nie tak „wolny” jak Niemcy…No, chyba że o tempo percepcji chodzi…

Winni za to, będą napiętnowani i w zależności od stopnia winy – ukarani!

Tak wygląda normalność, dlatego Życzę nam zwykłej, polskiej normalności Ludzie! 🙂

By etos państwa i narodu, dominował i nadawał ton tej ziemi, potrzebny jest niestety państwowy przymus, a więc Życzę też wytężonej pracy naszym służbom i odmienionym sądom – tak, byśmy już za rok mogli oznajmić, żeśmy ziarno od plew w Polsce oddzielili, a to co gniło od lat co najmniej dwudziestu pięciu, utylizowali.

Dialog jest fajny, więc Życzę nam budujących dysput i sporów o kształt przyszłej Polski…

ale bez renegatów!

Bo z renegatami rozmawiać nie można, jako że reprezentują oni inne priorytety, całkowicie Polsce obce i wrogie; i tutaj jest pole do popisu dla instytucji i służb państwa,

oraz dla systemu edukacji i rodzinnego wychowania,

Byśmy już więcej się w naszej Polsce dla Polaków, nie dorobili szubrawców i odszczepieńców, dążących do unicestwienia naszego narodu!

Niczego niby pewnym być nie można, ale powiem Wam, iż mam wielkie nadzieje, że wszystkie te Życzenia spełnią się! 🙂

Ku Chwale Pana Boga i Ojczyzny!

 

Goły

Reklamy