Memento

Czarna Chmura zabrała dziś na zawsze Potępieńca!!!
Niechaj to będzie przestroga dla każdego z nas, byśmy zawsze pamiętali, iż żyć trzeba zasadami – wiarą, honorem; nie w dobrobycie, długo, spijając nektar własnego wyboru hipokryzji – z wygody i braku odwagi…
Teraz przyszła Czarna Chmura i – jeśli Potępieniec nie przeprosił Pana za swe życie na łez padole – zabrała go w Ciemność for ever and ever…
Memento…!

Goły

Reklamy