Judeopolonia

aaaaaaaaaaaajudeeoPolska – kraj położony w Środkowej Europie, pomiędzy Morzem Bałtyckim, a górskim pasmem Tatr. Krajobraz zróżnicowany, populacja etnicznie nieróżnorodna.
Języki urzędowe: hebrajski i polski.
Ustrój: demokracja fasadowa.
Struktura wytwórcza kraju, oparta głównie na rolnictwie i drobnej wytwórczości, oraz usługach. Przemysł słabo rozwinięty, głównie surowcowy, w całości w rękach zagranicznych korporacji, wykorzystujących niewielkie koszta produkcji, oraz całkowite zwolnienie z opłat podatkowych. Koszt pracy najemnej najniższy w Europie.
Etnicznie słowiańska większość populacji, utrzymuje się głównie z prac dorywczych i sezonowych, w sferze usług i przetwórstwa rolniczego, oraz zbieractwa. Oligarchia hebrajska, przy pomocy filii zagranicznych banków, sprawuje kontrolę nad państwem, stanowiąc prawo i ustalając pułapy podatkowe.

Zmiana struktury kulturowej i tożsamosciowej, nastąpiła w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, w efekcie dominacji systemu komunistycznego. Pierwotnie polskie dziedzictwo, zostało zastąpione tradycją hebrajską, na skutek masowej emigracji Żydów do Polski po upadku Izraela w roku 2015.
W latach 2007 – 2020, na tereny polskie została skierowana migracja około 5 milionów Żydów palestyńskich, którym w krótkim czasie udostępniono czerpanie korzyści i przejęcie kluczowych pozycji w newralgicznych sferach życia państwowego, co w połączeniu z masową emigracją polskiej większości, całkowicie zmieniło strukturę społeczną i kulturową kraju.
Partie polityczne reprezentują w całości hebrajską mniejszość. Polacy nie angażują się w życie obywatelskie, koncentrując głównie na codziennych zagadnieniach egzystencji.
W roku 2016 Senat, został zastąpiony Knesetem, którego przedstawiciele nie pochodzą z wyboru, a są mianowani przez ‚prezydęta’. Izba niższa parlamentu ( do roku 2016 Sejm ), została rozwiązana i częściowo zastąpiona lokalnymi zgromadzeniami, posiadającymi kompetencje jedynie doradcze.
Godłem Polski jest ożeł morze na tle pustki, Hymnem piosenka Tewie ( w niektórych wersjach – TW-u ) mleczarza z musicalu ‚Skrzypek na Dachu’.
System edukacji jest, gdyż o jego istnieniu nadmienia konstytucja. Szczegóły jego działania i założenia nie są znane. Prostytucji nie ma…oficjalnie.
Życie kulturalne Polaków, toczy się na festiwalach ‚muzyki biesiadnej’, oraz nad brzegami zbiorników wodnych, gdzie ma miejsce tzw. ‚grillowanie’, polegające na spożywaniu produktów wędlinopodobnych, oraz piciu piwa.
Wyższa aktywność kulturalna w Polsce ma miejsce podczas koncertów muzyki żydowskiej, oraz imprez promujących hebrajską kulturę.

Podobne artykuły:
Polskie obozy zagłady.
Antysemityzm.
Zbieractwo runa leśnego.
2015. Polska nie przedłużyła Konkordatu ze Stolicą Apostolską.
Lidl jest tani!

Tagi:
tania siła robocza, emigracja, analfabetyzm, ziemia obiecana, matka Madzi.

Artykuł w języku polskim niepełny. Wersja rozszerzona dostępna w języku hebrajskim.

Goły

Reklamy